Hemsidor+ Marknadsföring Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Sortera mina mötestjänster och kategorier

När du har konfigurerat avsnittet Onlinebokningar med tjänster och kategorier kan du ändra i vilken ordning de ska visas på din webbplats.

OBS! Du kan skapa upp till 5 kategorier för dina onlinebokningstjänster.
 1. Gå till GoDaddy produktsida.
 2. Bläddra till Websites + Marketing och välj Hantera bredvid webbplatsen.
 3. På kontrollpanelen expanderar du Bokningar och väljer sedan Kategorier .
 4. Väljdra handtaget bredvid kategorinamnet och dra kategorin till önskad ordning bland dina andra kategorier. Ändringar sparas automatiskt.
 1. Gå till GoDaddy produktsida.
 2. Bläddra till Websites + Marketing och välj Hantera bredvid webbplatsen.
 3. På kontrollpanelen expanderar du Bokningar och väljer Tjänster .
 4. (Valfritt) Om du bara vill fokusera på tjänster inom en viss kategori, välj kategorin i listrutan ovanför tjänstelistan.
  OBS! När du tittar på alla tjänster på din webbplats kommer de att visas efter kategorierna och sedan för tjänsterna.
 5. Väljdra handtaget bredvid tjänstnamnet och dra tjänsterna till önskad beställning bland dina andra tjänster. Ändringar sparas automatiskt.

Relaterat steg s

Mer information