Kontohantering Hjälp

Skapa ett starkt lösenord

Skydda dig själv och dina personuppgifter genom att skapa ett starkt lösenord som är unikt för dig och ditt konto.

Ditt lösenord är den första försvarslinjen som skyddar dina personuppgifter, och ett starkt lösenord skyddar dina uppgifter bättre. Det är lätt att gissa enkla lösenord – och om någon kan gissa ditt lösenord kanske personen får åtkomst till ditt konto och ser dina uppgifter. Om du använder samma lösenord för flera konton kan även de kontona komprometteras. Oroa dig inte – vi har några tips på hur du skapar ett starkt lösenord.

Skapa ditt lösenord

 • Använd en lång fras eller mening som lösenord i stället för ett ord.
 • Vissa ord används ofta som lösenord (till exempel lösenord1). Undvik dem! Det är jättelätt att gissa dem.
 • Alfanumeriska utbyten (till exempel LÖ$$WEN0RD) är enkla att kringgå och är inte särskilt effektiva.
 • Skapa en lösenfras som är unik för dig.
 • Använd inte samma lösenord för flera konton. Det är frestande att använda samma lösenord – men om ett konto komprometteras kan alla konton där du har använt det lösenordet vara i fara.

Komma ihåg ditt lösenord

 • En lösenfras är ett suveränt alternativ. Det är lätt för dig att komma ihåg en mening eller en fras, men svårt för någon annan att gissa.
 • Använd en lösenordshanterare för att hålla koll på dina lösenord – på så sätt kan du ställa in ett unikt lösenord för varje konto utan att behöva komma ihåg vilket lösenord som hör till vilket konto!

Förbättrad kontosäkerhet

 • Ställ in 2-stegsverifiering för en extra säkerhetsnivå. 2-stegsverifiering lägger till ett ytterligare steg (t.ex att få en kod via sms) när du loggar in eller redigerar känsliga uppgifter. Det betyder att man inte kan komma åt ditt konto bara med hjälp av lösenordet.
 • Dela inte ditt lösenord med någon. Vi ber aldrig om ditt lösenord förutom när du loggar in.
 • Om någon annan behöver använda ditt konto ska du använda delegatåtkomst för att ge åtkomst till ditt konto utan att dela känsliga uppgifter.
 • Ändra lösenordet eller lösenfrasen ofta för ytterligare säkerhet. Om du misstänker att ditt konto har komprometterats ska du ändra uppgifterna på ditt konto för att förhindra att andra får åtkomst till det igen.

Undvik exponerade lösenord

 • Vi kollar nya lösenord mot databaser med faktiska lösenord som har exponerats vid dataintrång. Om vi ser att ett lösenord har exponerats berättar vi det och rekommenderar att du använder ett annat lösenord.
 • Det är mycket större risk att lösenord som tidigare blivit exponerade används för att ta över andra konton, så vi rekommenderar inte att de används. Det kan verka enklare på kort sikt att använda enkla lösenord, men vi vill även skydda dig och ditt konto på lång sikt!
 • Du kan gå till den här webbsidan för att läsa mer om hur du skapar ett starkt lösenord och testa hur starka dina befintliga lösenord är.