Hemsidor+ Marknadsföring Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Skapa eller ändra bloggkategorier

Genom att skapa bloggkategorier och tilldela dem till inlägg kan du kontrollera var enskilda inlägg visas. Du kan skapa kategorierna när som helst och ändra dem senare.

 1. Gå till GoDaddy produktsida.
 2. Bläddra till Websites + Marketing och välj Hantera bredvid webbplatsen för att öppna din webbplats.
 3. Gå till Marknadsföring på kontrollpanelen och välj sedan Blogg .
 4. Starta ett nytt inlägg genom att välja Skapa inlägg. Eller gå till ett befintligt inlägg och väljikonen för tre horisontella prickar och välj sedan Redigera inlägg .
 5. I Kategorier har du tre alternativ:
  1. Välj en befintlig kategori : Markera kryssrutorna bredvid de kategorier som detta blogginlägg gäller för.
  2. Redigera en befintlig kategori : Välj Redigera för att byta namn på eller ta bort befintliga bloggkategorier.
  3. Lägg till en ny kategori : Skriv ett nytt kategorinamn i rutan och välj Lägg till .
 6. Välj Uppdatera för att tillämpa kategoriändringarna på ditt blogginlägg. Om inlägget ännu inte har publicerats väljer du Publicera eller Ange publiceringsdatum .

Nästa steg

Mer information