Kontohantering Hjälp

Sekretessfunktioner

(Gå tillbaka till Dina inställningar)

Sekretessfunktioner är nu tillgängliga i kontocentret. Dessa funktioner inkluderar möjligheten att:

Du hittar mer information om de olika funktionerna nedan.

Dataportabilitet

Du kan begära att få en kopia av dina personuppgifter i ett elektroniskt format som du kan använda hos andra tjänsteleverantörer.

(tillbaka till toppen)

Åtkomstbegäran

Du kan begära att se om vi behandlar dina personuppgifter, vilka personuppgifter som behandlas och i vilket syfte. Du kan endast begära ut information om berör dig. Du ombeds att bekräfta din identitet innan den begärda informationen lämnas ut.

Så här gör du en begäran:

  1. Skicka en begäran till privacy@godaddy.com.
  2. Vi skickar ett formulär som du ska fylla i. Formuläret innehåller information som bekräftar din identitet, samt ett fält där du anger exakt vilken information du vill få tillgång till.
  3. Skicka det ifyllda formuläret till privacy@godaddy.com.
  4. Vi samlar in den befintliga informationen och ger dig tillgång till den på ett säkert sätt inom trettio dagar efter att vi har mottagit det ifyllda formuläret och bekräftat din identitet.

(tillbaka till toppen)

Kontostängning

Du kan begära att ditt konto avslutas. Följande villkor gäller:

  • Alla produkter och tjänster måste sägas upp innan kontot avslutas. Om det finns aktiva produkter eller tjänster kopplade till kontot går det inte att avsluta kontot.
  • Alla Good As Gold-konton måste avslutas.
  • Alla tillgodohavanden går förlorade.
  • Du kommer inte längre att kunna logga in på ditt konto efter att det har avslutats.

Efter att kontot stängts kan du inte längre komma åt ditt konto och det går inte heller att återställa ditt konto. Data som behövs för de produkter och tjänster som du har köpt kan bevaras om så krävs för våra legitima affärsändamål eller rättsliga eller avtalsmässiga krav som styr redovisning och datalagring.

(tillbaka till toppen)