Kontohantering Hjälp

Avsluta mitt konto

Om ditt GoDaddy-konto stängs tas all relaterad information bort permanent.

Varning: Du kan inte begära återbetalningar när du har stängt kontot. Om du är berättigad till en återbetalning kontaktar du våra GoDaddy-experter för att begära en återbetalning innan du stänger ditt konto. När ditt konto har avslutats tas dina kontodata bort och du kommer inte längre vara berättigad till en återbetalning, vilket annars är tillåtet enligt vår återbetalningspolicy.
Varning: Stängning av konton kan inte återställas. När vi har tagit bort alla dina data och all information går det inte att få tillbaka dem.
Krävs: Innan du stänger ditt konto måste du först ta bort alla produkter som är kopplade till kontot. Vänta i minst 24 timmar innan du följer dessa steg.
  1. Om det har gått mer än 24 timmar sedan du tog bort produkterna går du till GoDaddy sidan Kontaktinställningar för GoDaddy. Du kan uppmanas att logga in.
  2. Gå till avsnittet Sekretess och klicka på Konto.
  3. Läs hela meddelandet om Stäng konto.
  4. Markera kryssrutan bredvid Jag förstår att den här åtgärden inte kan ångras och välj Stäng konto.
    • Om inga produkter finns kvar på kontot visas ett meddelande som bekräftar att kontot har stängts.
    • Om det fortfarande finns kvar produkter på kontot skickar vi en påminnelse om att du måste ta bort dessa produkter. Du måste sedan vänta minst 24 timmar innan du försöker att stänga kontot.

OBS! I den utsträckning det av lagliga skäl krävs för att uppfylla företagets skyldigheter, exempelvis för bokföring och andra juridiska skäl, kan vi komma att behålla vissa data i enlighet med vår dokumentlagringspolicy.

Mer information