|  Start
Hjälp

Domäner Hjälp

Så här kan få tillgång till domäner/konton efter att ägaren har avlidit

Du måste vara boutredningsman för att kunna få tillgång till en domän/ett konto efter att dess ägare har avlidit. Du måste skicka in en begäran med följande dokumentation:

  1. Ett korrekt ifyllt formulär för begäran av ändring där boutredningsmannen är listad som begärande part. Det här formuläret finns på: changeupdate.com.
  2. Juridisk dokumentation som listar boutredningsmannens namn.
  3. Dödsattest
  4. ID-handling med foto för den begärande parten/boutredningsmannen Vi kräver att den statligt utfärdade ID-handlingen med foto ska vara en färgkopia, skannad bild eller digital bild av den avbildade personen där namn, underskrift och förfallodatum är tydligt identifierbara.
  5. Skicka in en kopia av ID-handlingar för företag om affärsverksamheten är listad som registrerare/kontoinnehavare. Exempel på godtagbara, statligt utfärdade ID-handlingar för företag är:
    • En kopia av statligt utfärdat tillstånd att bedriva rörelse, som utfärdats av en lokal, regional, statlig eller federal myndighet.
    • För företag med verksamhetsort i USA accepterar vi ett "Determination Letter" från IRS. Du kan begära en kopia av det här brevet genom att kontakta IRS på +1 800 829 49 33.

OBS! Vi kan inte godkänna kopior av bolagsordningar/dokument om bildande av företag, ansökningar, dokument som skrivits ut från internet eller skattedeklarationer som ID-handlingar för företag.

När vi har mottagit denna dokumentation meddelar vi dig att vi antingen behöver ytterligare uppgifter för att behandla din begäran eller att din begäran har slutbehandlats.


Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.