Kontohantering Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Så här kan få tillgång till domäner/konton efter att ägaren har avlidit

För att komma åt en domän / ett konto efter ägarens död måste du vara boutredningsman eller anhörig för den avlidne. Du måste skicka in en begäran med följande dokumentation:

  1. En korrekt ifylld begäran till formuläret Återvänd åtkomst till mitt konto med boutredningsmannen listad som begärande.
  2. Juridisk dokumentation som listar boutredningsmannens namn.
  3. Dödsintyg för den avlidne
  4. Foto-ID för begäran / boutredningsmannen. Vi kräver att statligt utfärdat foto-ID är en färgkopia, skanning eller digital bild som innehåller bilden, namn, signatur och utgångsdatum tydligt identifierbara.
  5. Om ett företag är listat som registrerare / kontoinnehavare, ange en kopia av företags-ID. Exempel på godtagbara statligt utfärdade företagsidentifikationer är:
    • En kopia av en statligt utfärdad företagslicens från en lokal, statlig eller statlig myndighet.
    • För företag med verksamhetsort i USA accepterar vi ett "Determination Letter" från IRS. Du kan begära en kopia av det här brevet genom att kontakta IRS på +1 800 829 49 33.

OBS! Vi kan inte acceptera kopior av bolagsordningen / organisationen, ansökningar, dokument som skrivits ut från internet eller skattedeklarationer som företags-ID.

Det kan ta upp till 72 timmar innan första korrespondensen. När denna dokumentation har mottagits informerar vi dig om att din begäran har slutförts eller om det finns ytterligare information som behövs för att behandla din begäran.

Mer information