Windows-värdtjänster (Plesk) Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Redigera vanliga PHP-inställningar i mitt Plesk-värdtjänstkonto

Du kan anpassa ditt Plesk-värdtjänstkonto via de vanliga PHP-inställningarna i avsnittet Plesk-admin på ditt konto. Med anpassade php-inställningar kan du kontrollera variabler som uppladdningsstorlekar, filavbrott och resursbegränsningar. Du kan redigera vanliga inställningar i instrumentpanelen, och mer avancerade variabler kan redigeras med .user.ini- filen.

OBS! Prestanda- och säkerhetsinställningarna kan inte redigeras.

  1. Logga in på ditt GoDaddy-konto och öppna produkten. (Behöver du hjälp med att öppna din produkt?)
  2. Klicka på Plesk Admin
  3. Klicka på PHP-inställningar under domännamnet du redigerar.
    klicka på php-inställningar

    OBS! Om du inte ser PHP-inställningar klickar du på alternativet för VISA MER .

  4. Under Vanliga inställningar bredvid det direktiv du vill redigera väljer du önskat alternativ i listrutan.redigera standardinställningar för php
  5. Klicka på Verkställ och sedan på OK för att bekräfta ändringarna
  6. För att säkerställa att dina ändringar börjar gälla rekommenderar vi att du återvinner din programpool .

Mer information