Windows-värdtjänster (Plesk) Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Återvinn applikationspoolen i min Windows-värdtjänst

Som standard sker återvinning av programpoolen i Windows-värdtjänster var 29: e timme för att förhindra minnesläckage, programkrascher och andra problem. Så här återskapar du programpoolen manuellt - till exempel direkt efter att du har ändrat PHP-inställningar.

OBS! Manuell återvinning av programpoolen kan påverka tittarnas upplevelse negativt, så följ dessa steg med försiktighet.

  1. Gå till din GoDaddy produktsida.
  2. Välj Värdtjänster och välj Hantera bredvid det Windows-värdtjänstkonto du vill använda.
  3. Gå till kontots kontrollpanel och välj Plesk Admin.
  4. Välj Dedikerad IIS-applikationspool för webbplats .

    OBS! Om du inte ser några ikoner väljer du Visa mer mitt på sidan och sedan Dedikerad IIS-applikationspool för webbplats .

  5. Välj Återvinn .

Mer information