WordPress Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Redigera sidfotstext i din WordPress-instrumentpanel

Om ditt WordPress-tema innehåller text i sidfoten, följ dessa steg för att redigera sidfotstexten.

  1. Logga in på WordPress.
  2. I menyn till vänster väljer du Utseende och sedan Anpassa .

    OBS! Om du ser Redigerare istället för Anpassa efter att du har valt Utseende kan du läsa den här artikeln för att lära dig hur du ändrar sidfotsinställningar i den nya webbplatsredigeraren.

  3. Välj Widgets . Välj de du vill redigera i listan över widgetar i din sidfot.
  4. OBS! Om du inte ser en lista över widgetar här har ditt tema inte stöd för sidfot-widgetar.

  5. Välj Publicera för att tillämpa ändringarna.

Relaterade steg

Mer information

  • Vissa WordPress-versioner och teman har olika inställningar än de som beskrivs ovan. Mer information finns i dokumentationen till ditt tema.
  • Skapa min WordPress-webbplats