GoDaddy Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Patch min server

Du måste uppdatera servern regelbundet för att skydda dig mot säkerhetsrisker. Om du tar som vana att göra några enkla arbetsuppgifter en gång i månaden eller veckan kan du undvika en massa problem i ett senare skede.

OBS! Kunder som använder Hanterade värdtjänster och Assisterat serviceprogram behöver inte uppdatera sina egna servrar.

Uppdateringen av servern går till på olika sätt beroende på vilket operativsystem servern använder:

AlmaLinux / Cent OS / Fedora

 1. Anslut till din server via SSH (mer information).
 2. Växla till rotanvändaren (mer information).
 3. Kör följande:
  yum clean all
  yum update

Ubuntu

 1. Anslut till din server via SSH (mer information).
 2. Växla till rotanvändaren (mer information).
 3. Kör följande:
  apt-get upgrade

Windows Server

 1. Anslut till din server via RDC (mer information).
 2. Gå till Start -menyn och välj Inställningar .
 3. Välj Uppdateringar och säkerhet > Windows Update .
 4. Välj Sök efter uppdateringar och slutför sedan stegen för att uppdatera din server.