Gen 4 VPS och dedikerade servrar Hjälp

Anslut till din Windows-server via Fjärrskrivbord

Du kan använda Microsofts Fjärrskrivbordsanslutning för att hantera din Windows Generation 4-VPS eller dedikerade server.


  1. Starta Fjärrskrivbordsanslutning på din Windows-dator.
  2. Ange IP-adressen för din Generation 4-server och välj Anslut.
  3. Ange din servers Användarnamn och Lösenord när du tillfrågas och välj OK.

Relaterade steg

Mer information