Gå direkt till huvudinnehållet

Domäner Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Om .NAME-domäner

Verisign är sponsor och backend-leverantör för .NAME-tillägget.

Vem kan registrera .NAME-domäner?

Vem som helst kan registrera .NAME-domännamn enligt först till kvarn-principen.

Registreringsbegränsningar

När du registrerar en .NAME-domän måste du följa specifika krav.

  • Måste innehålla: 1–63 tecken
  • Kan använda : Bokstäver (az-tecken), siffror (0-9) och bindestreck (utom i domännamnets tredje eller fjärde tecken)
  • Kan inte använda : Specialtecken (t.ex. & och #)
  • IDN : er stöds inte

Funktioner

Återbetalningar

Mer information om återbetalningar, se vår återbetalningspolicy De flesta domäner följer standardåterbetalningsvillkoren , men vissa domäner kan ha undantag eller är kanske inte återbetalbara alls. Läs informationen under Produkter med särskilda återbetalningsvillkor > Domännamnsregistreringar / förnyelser och produkter berättigar inte till återbetalning .

Namnserverkrav

  • Måste använda : 2-13 namnservrar
  • Kan använda : IPv4, IPV6
  • Kan inte använda : DNSSEC

Mer info