Domäner Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Om .la-domäner

CentralNic är sponsor och backend-leverantör för landskodens toppdomännamn ( ccTLD ) .la som representerar Laos, men används som den första City Top Level Domain för Los Angeles.

Vem kan registrera .la-domäner?

Vem som helst kan registrera sig .la domännamn.

Registreringsbegränsningar

När du registrerar en .la-domän måste du följa specifika krav.

  • Måste använda : 3 - 63 tecken
  • Kan använda : Bokstäver (az-tecken), siffror (0-9) och bindestreck (utom i domännamnets första, tredje, fjärde eller sista tecken)
  • Kan inte använda : Specialtecken (t.ex. & och #)
  • IDN : er stöds inte

Funktioner

Namnserverkrav

  • Måste använda : 2-13 Namnservrar
  • Kan använda : IPv4, IPv6
  • Kan inte använda : DNSSEC

Återbetalningar

Mer information om återbetalningar finns i vår återbetalningspolicy . De flesta domäner följer standardåterbetalningsvillkoren , men vissa domäner kan ha undantag eller kanske inte återbetalas alls. Läs informationen under Produkter med särskilda återbetalningsvillkor och sedan Registrering / förnyelse av domännamn och produkter som inte är berättigade till återbetalning .

Mer information