Gå direkt till huvudinnehållet

GoDaddy Studio Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Mina GoDaddy Studio-projekt saknas

Av sekretessskäl har vi inte tillgång till projekt du skapar med GoDaddy Studio och kan inte återställa projekt åt dig.

Om dina projekt saknas finns det några saker du kan prova.

Varning: Ta inte bort GoDaddy Studio-appen. Detta raderar alla projekt som sparats i ditt projektflöde.


Innan du fortsätter ska du kontrollera om Projektsynkronisering är aktiverad på din GoDaddy Studio-app.

Om Projektsynkronisering inte är aktiverad och du har sparat dina projekt i Mappar följer du stegen för att hämta dina projekt från Mappar .

Om Projektsynkronisering är aktiverad men dina projekt inte visas kan du prova några saker:

  • Dra ner projektskärmen för att uppdatera vyn och visa de senaste projekten. Spinnaren fungerar när projekten laddas. Om inte, kontrollera din internetanslutning.


    Projekten laddas

  • Stäng av och starta om GoDaddy Studio-appen. Detta uppdaterar appen för att visa dina senaste projekt.
  • Kontrollera att du har loggat in med rätt konto - du kan ha fler än ett.
  • Är du PRO-prenumerant? Om du hade aktiverat iCloud-synkronisering i appen när du skapade dina projekt kan du kanske hämta dem från din iCloud-synkroniseringsenhet.
  • Har du nyligen säkerhetskopierat din enhet? I så fall kan du komma åt dina projekt från din säkerhetskopia.

    OBS! Använd med försiktighet - om du återställer en säkerhetskopia återställs alla andra appar och information på din enhet.

Mer information