GoDaddy Hjälp

Kontrollera status för WP Premium-supportuppgift

På kontrollpanelen för WP Premium-support kan du visa status för dina servicebegäranden, visa kommentarer och meddelanden från de tjänstgörande utvecklarna och skicka egna meddelanden tillbaka.

  1. Logga in på ditt GoDaddy-konto och öppna WP Premium-supportkontrollpanelen (Behöver du hjälp att öppna produkten?)
  2. Visa status för begäranden i kolumnen Status:
    • Öppen – Den begärda uppgiften står i kö för att slutföras eller håller på att slutföras
    • Behöver info – Vi behöver mer information innan den begärda uppgiften kan utföras
    • Slutförd – Den begärda uppgiften har slutförts och vi har skickat ett svar
  3. Klicka påUppgiftsnr för att öppna svarshistoriken för den begärda uppgiften
  4. Rulla ner för att visa anteckningar och meddelanden om begäran

Nästa steg

Mer information: