SSL-certifikat Hjälp

Installera ett SSL-certifikat manuellt på min Exchange Server 2013

När din certifikatbegäran har godkänts kan du ladda ner ditt certifikat från SSL-hanteraren och installera det på din Microsoft Exchange Server 2013.

Kopiera dina certifikatfiler till servern

 1. Öppna Exchange-serverns nätverksdelningsmapp där filerna för certifikatet och nyckeln finns. Ladda sedan upp ditt mellanliggande certifikat (gd_iis_intermediates.p7b eller liknande) och det primära certifikatet (.crt-fil med slumpmässigt namn) i samma mapp.

Lägga till en snap-in för certifikatet till Microsoft Management Console (MMC)

 1. Klicka på din Startmeny och sedan på Kör.
 2. Skriv in mmc vid prompten och klicka på OK.
 3. Klicka på Fil och sedan på Lägg till/ta bort snap-in.
 4. Klicka på knappen Lägg till i det nya fönstret.
 5. Välj Certifikat i det nya fönstret och klicka på Lägg till.
 6. Välj Datorkonto för snap-in och klicka sedan på Nästa.
 7. Klicka på Lokal dator och sedan på Slutför.
 8. Klicka på Stäng i fönstret Lägg till en fristående snap-in.
 9. Klicka på OK i fönstret Lägg till/ta bort en snap-in.

Importera certifikatet för mellanliggande certifikatutfärdare

 1. Klicka på i MCC-konsolen för att utöka Certifikat (lokal dator).
 2. Högerklicka på mappen för mellanliggande certifikatutfärdare, för musen över Alla aktiviteter och klicka sedan på Importera.
 3. Klicka på Nästa i det nya fönstret.
 4. Klicka på Bläddra, hitta det mellanliggande certifikatet som du har laddat upp och klicka på Öppna.
 5. Klicka på Nästa, kontrollera att certifikatinformationen är korrekt och klicka sedan på Slutför.
 6. Stäng meddelandet om att importen har slutförts.

Installera ditt SSL-certifikat med Exchange Admin Center

 1. Gå till Exchange Admin Center genom att öppna en webbläsare och gå till https://localhost/ecp
 2. Logga in på ditt konto med formatet Domain\user för ditt användarnamn och tillhörande lösenord.
 3. Välj Servrar i vänster sidofält.
 4. Välj Certifikat längst ned i den översta menyn i huvudavsnittet.
 5. Välj certifikatet med statusen Väntande begäran i huvudpanelen. Du hittar certifikatet tack vare det användarvänliga namnet som du valde när du genererade din begäran.
 6. Hitta avsnittet Status i kolumnen till höger och klicka på Slutför.
 7. I det nya fönstret anger du sökvägen till nätverkets delningsmapp och ditt .crt-filnamn i fältet Fil att importera från och klicka på OK.

Aktivera ditt SSL-certifikat

 1. I huvudpanelen på sidan Certifikat väljer du certifikatet med statusen Giltigt.
 2. Klicka på pennikonen ovanför listan med certifikat för att redigera ditt certifikat.
 3. I det nya fönstret letar du upp avsnittet exchangecert till vänster och klickar på Tjänster.
 4. Välj tjänsterna som du vill aktivera certifikatet för (till exempel: SMTP, IMAP, POP och IIS).
 5. Klicka på Spara.

Nästa steg

Mer information

OBS! Som hjälp för våra kunder ger vi information om hur vissa produkter från andra företag används, men vi varken rekommenderar eller stöder sådana produkter. Vi tar inte heller något ansvar för dessa produkters funktioner och pålitlighet. Varumärken och logotyper från tredje part är registrerade varumärken som tillhör sina respektive ägare. Med ensamrätt.