GoDaddy Hjälp

Installera ett SSL-certifikat manuellt på min cPanel-värdtjänst


Inte rätt servertyp? Gå tillbaka till listan över installationsanvisningar.

När din certifikatbegäran har godkänts kan du ladda ned ditt certifikat från SSL-hanteraren och installera det på ditt cPanel-värdtjänstkonto.


Obligatoriskt: Deluxe-certifikat och certifikat med utökad verifiering (EV), samt SSL för tilläggsdomäner och underdomäner, måste installeras manuellt.
 1. Om du inte redan har gjort det kan du ladda ner ditt certifikat från SSL-hanteraren och spara .crt-filen någonstans där den är enkel att hitta.
 2. Gå till din GoDaddy produktsida.
 3. Välj Värdtjänster för webbhotell och sedan Hantera för det cPanel-konto du installerar SSL på.
 4. Välj cPanel-admin.
 5. I avsnittet Säkerhet väljer du SSL/TLS.
 6. Under Certifikat (CRT) väljer du generera, visa, ladda upp eller ta bort SSL-certifikat.
 7. I avsnittet Ladda upp nytt certifikat väljer du Välj fil och navigera till den .crt-fil du laddade ner i steg 1. Välj filen och sedan Öppna.
 8. Om du vill kan du skriva en beskrivning av certifikatet i textrutan Beskrivning.
 9. Välj Ladda upp certifikat.
 10. När du får bekräftelse på att certifikatet sparats väljer du Gå tillbaka.
 11. Längst ner på sidan SSL-certifikat och välj Gå tillbaka till SSL-hanteraren.
 12. Under Installera och hantera SSL för din webbplats (HTTPS) väljer du Hantera SSL-webbplatser.
 13. I avsnittet Installera en SSL-webbplats väljer du Bläddra bland certifikat.
 14. Välj det certifikat som du vill aktivera och välj Använd certifikat. Fälten för certifikatet fylls i automatiskt.
 15. Längst ner på sidan väljer du Installera certifikat.
 16. I popup-fönstret Installation genomförd väljer du OK.

Ditt certifikat har installerats. Nu behöver du dirigera besökare till den säkra versionen av din webbplats genom att omdirigera till HTTPS.