GoDaddy Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Hitta inodanvändning

Problem med diskutrymme kan orsakas av stora filer eller för många inoder. Inoder lagrar information om filer och kataloger (mappar), såsom filägarskap, åtkomstläge (läs, skriv, kör behörigheter) och filtyp. Det maximala antalet inoder, som diskutrymme, ställs in när servern skapas.

Symtom

Vissa symtom på för många inoder är detsamma som problem med diskutrymme.

 • Du kan få e-postmeddelanden från Plesk eller WHM om att inodgränserna överskrids eller har överskridits.
 • Du kan få felmeddelanden som Slut på diskutrymme. Det gick inte att skriva innehåll till filen eller misslyckades: Det finns inget utrymme kvar på enheten.
 • Dessa felmeddelanden kan visas när det finns tillräckligt med fysiskt diskutrymme tillgängligt.
 • Servern kan hänga upp eller ta lång tid att svara när den försöker visa innehållet i en katalog.

Varning: Den här artikeln är avsedd för avancerade SSH-användare. Om du inte vet ändamålet med en fil eller mapp ska du inte ta bort den. Att ta bort systemfiler eller kataloger är oåterkallelig och kan göra att servern går sönder (alla sidor tas bort).
 1. Aktivera administratörsåtkomst på din Gen 3 eller Gen 4- server om du inte redan har gjort det.
 2. Anslut till min server med SSH (Secure Shell).
 3. Växla till rotanvändaren .
 4. Använd kommandot df för en översikt av diskanvändningen på servern.

  [root @ server [~]: df Filesystem 1K-blocks Använd Tillgänglig användning% Mounted on / dev / ploop29904p1 125684164 11693260 107699656 10% / devtmpfs 524288 60 524228 1% / dev tmpfs 524288 1 524287 1% / dev / shm tmpfs 524288 311 523977 1% / kör tmpfs 524288 10 524278 1% / sys / fs / cgroup tmpfs 524288 1 524287 1% / kör / användare / 1000
 5. Om du har tömt inoderna i ditt huvudfilsystem kan det se ut som i exemplet nedan:

[root @ server [~]: df -i Filsysteminoder IUsed IFree IUse% Mounted on / dev / ploop29904p1 7864320 7864222 82100% / devtmpfs 524288 60 524228 1% / dev tmpfs 524288 1 524287 1% / dev / shm tmpfs 524288 311 523977 1% / kör tmpfs 524288 10 524278 1% / sys / fs / cgroup tmpfs 524288 1 524287 1% / kör / användare / 1000
 • Så här visar du inodfördelningen i den aktuella arbetskatalogen:

  hitta * -maxdepth 0 -typ d -exec sh -c "echo -n{} ''; ls -lR{} | wc -l "\;
 • Så om du bytte till rotkatalogen på servern och kör kommandot skulle det ge utdata som ser ut så här:

  [root @ server [~]: cd / root @ server [/]: find * -maxdepth 0 -type d -exec sh -c "echo -n{} ''; ls -lR{} | wc -l "\; backup 2 boot 7 dev 78 etc 7769 home 1448 lost + found 2 media 2 mnt 2 opt 11749 proc 21481 root 56 run 393 srv 2 sys 1643 tmp 11 usr 231243 var 7468179
 • I exemplet kan du se att var- katalogen innehåller huvuddelen av inoderna. För mer information, gå till / var och kör kommandot igen.

  OBS! Det är viktigt att detaljerat analyseras i filsystemet för att skilja det som går att ta bort (t.ex. cache-filer) och det som inte kan tas bort (t.ex. ditt e-postinnehåll).

  [root @ server [/]: cd / var rot @ server [/ var]: find * -maxdepth 0 -type d -exec sh -c "echo -n{} ''; ls -lR{} | wc -l "\; adm 2 cache 779 cpanel 13698 db 20 tom 6 spel 2 gopher 2 installatron 48856 kerberos 10 lib 13004 lokal 2 log 419 namngiven 49 nis 2 opt 2 preserve 2 spool 7391257 tmp 29 www 18 yp 2
 • I exemplet ovan kan du se att katalogen / var / spool är den plats där huvuddelen av inoderna används. Vi vet att det är här som e-postkön finns på en WHM / cPanel-server, så vi kan dra slutsatsen att vi har problem med alltför stora e-postmeddelanden som måste åtgärdas.

  Inte tar slut på inoder?

  För många inoder i en enda mapp kan orsaka prestandaproblem, även om inoder inte används på servern. Det kan märkas mer om du har flera kataloger med mer än 1 024 inoder.

  Om du vill skanna alla kataloger på servern och lista de 20 kataloger som har flest inoder kan du använda följande kommando:

  hitta / -xdev -printf '% h \ n' | sortera | uniq -c | sortera -k 1 -n | svans -20

  Kommandot kommer att se ut så här:

  [root @ server ~] # find / -xdev -printf '% h \ n' | sortera | uniq -c | sortera -k 1 -n | svans -20 2180 / home / onecool / public_html / wp-content / uppladdningar / 2018/05 2180 / home / onecool / public_html / wp-content / uppladdningar / 2019/07 2271 / home / onecool / public_html / wp-content / uppladdningar / 2019/05 2683 / home / onecool / public_html / wp-content / uppladdningar / 2020/11 2768 / home / onecool / public_html / wp-content / uppladdningar / 2020/09 2822 / home / onecool / public_html / wp-content / uppladdningar / 2019/12 2929 / home / onecool / public_html / wp-content / uppladdningar / 2020/06 3064 / home / onecool / public_html / wp-content / uppladdningar / 2020/04 3100 / home / onecool / public_html / wp-content / uppladdningar / 2020/07 3186 / home / onecool / public_html / wp-content / uppladdningar / 2020/08 3332 / home / onecool / public_html / wp-content / uppladdningar / 2020/01 3354 / home / onecool / public_html / wp- innehåll / uppladdningar / 2019/11 3445 / home / onecool / public_html / wp-content / uppladdningar / 2020/02 3706 / home / onecool / public_html / wp-content / uppladdningar / 2019/09 3743 / home / onecool / public_html / wp -innehåll / uppladdningar / 2020/03 3846 / opt / cpanel / ea-openssl11 / dela / doc / openssl / html / man3 3846 / opt / cpanel / ea-openssl11 / share / man / man3 3964 / home / onecool / public_html / wp-content / uppladdningar / 2019/08 4845 / home / onecool / public_html / wp-content / uppladdningar / 2020/05 5078 / home / onecool / public_html / wp-content / uppladdningar / 2020/10
 • När du har identifierat var användningen är kan du ta bort innehåll och arbeta för att förhindra att problemet uppstår igen.
 • Relaterade steg

  Mer information

  • Våra serverexperter kan utföra dessa steg mot en avgift. För mer information om våra experttjänster, gå till vår meny med experttjänster .