GoDaddy Hjälp

Meny över värdtjänster

Ibland behövs en erfaren serveradministratör till komplicerade uppgifter som att optimera din server, konfigurera brandväggar eller utvärdera din användning av diskutrymme. GoDaddy kan hjälpa dig med våra Värdtjänster. Var och en av dessa tjänster gör allt och mer av det som står i Supportförklaringen som ingår med våra produkter.

Obs! Kontakta våra GoDaddy-experter i för mer information om priser och processen för begäran för dina värdtjänster.

Värdtjänster för virtuell privat server (VPS)

TjänstBeskrivningTjänst inbegriper följande
Avancerad prestandaanalys
(Gratis service)
Vi genomsöker din Apache/MySQL/PHP-konfiguration och felloggar och rekommenderar värdtjänster som kan hantera alla problem.

Linux (med WHM/cPanel eller Plesk) enbart

 • Genomsök din serverkonfiguration, installerade program och felloggar.
 • Värdtjänster rekommenderas baserat på resultat, optimering och säkerhet.
ServeroptimeringstjänstVåra Linux-servrar har en standardkonfiguration för Apache och MySQL som fungerar bra för de flesta användare. Men genom att analysera och ändra dessa inställningar utifrån serverns tillgängliga resurser (RAM/CPU), kan vi ta bort flaskhalsar från prestandan, som annars kan orsaka hög serverbelastning och Apache-fel och påverka webbplatsens svarstid.

Linux (med WHM/cPanel eller Plesk) enbart

 • Optimera Apache
 • Optimera MySQL
 • Uppdatera Apache MPM
 • Installera och aktivera PHP-FPM
 • Installera och konfigurera OPCache
 • Installera och aktivera NGINX
 • Installera Memcached- och PHP-bibliotek
 • Konfigurera Memcached till att cachelagra upp till tre WordPress-webbplatser
 • Skapa rekommendationer för vilka förbättringar av konfigurationen som bör göras på hanterade webbplatser
 • Ta bort föråldrad programvara (till exempel, gamla PHP-versioner)
ServersäkerhetstjänstGenom att göra ändringar i brandväggskonfigurationen, begränsa rotåtkomst till servern och vidta åtgärder för att blockera försök till intrång kan den generella säkerheten på servern förbättras avsevärt.
 • Installera en brandvägg med GUI (Plesk Firewall eller CSF)
 • Gör en lista över tillåtna IP-adresser som stöds, IP-adresser som övervakas och dina IP-adresser
 • Blockera åtkomst till SSH-port/RDP-port för alla IP-adresser som inte står på listan över tillåtna
 • Skapa rekommendationer för andra säkerhetsändringar

Endast Linux

 • Installera Fail2Ban
 • Installera DDoS Deflate

Endast Windows

 • Tillämpa alla Windows-uppdateringar
 • Konfigurera framtida Windows-uppdateringar till att installeras automatiskt
Tjänst för granskning av diskutrymmeNär diskutrymmet är fullt kan det hindra hela servern från att fungera. Vi kan framtvinga rotåtkomst och ge dig en rapport över din diskanvändning. Med din tillåtelse kan vi ta bort onödiga filer för att återupprätta normal serveråtkomst eller så kan du ta bort filerna själv med hjälp av rapporten.
 • Utvärdera diskanvändning på servern
 • Ta bort onödiga filer (till exempel stora felloggar, ofullständiga eller föråldrade WHM-säkerhetskopieringar eller överflödiga inoder)
 • Få en rapport över användningen i nuläget
Granskningstjänst för skräppostNär de tillgängliga e-postreläerna blir överansträngda eller när reläer spärras på grund av för mycket skräppost, kan det resultera i att meddelanden studsar eller att e-postkön inte processar. Vi granskar din e-posthistorik, identifierar okänd utgående e-post och, med din tillåtelse, vidtar vi specifika åtgärder för att få din e-post att fungera igen.
 • Avgör källan till utgående skräppost
 • Vidta åtgärder för att stoppa utgående skräppost, om möjligt (till exempel kan du återställa e-postkontot eller lösenordet eller inaktivera skadliga filer)
 • Ge feedback om nödvändiga ändringar (till exempel kan du ta bort e-postkonton med vidarebefordran eller lägga till captcha i kontaktformulär)
Anpassade tjänsterVi granskar din begäran och återkommer till dig om vi kan hjälpa dig. Beroende på vad din begäran gäller kan det anses som att vi ”gjort vårt bästa” utan garanterad framgång. Tjänster där vi ”gjort vårt bästa” återbetalas inte.
 • Hittar du inte det du behöver på den här listan? Kontakta våra GoDaddy-experter i för att ta reda på om din begäran berättigar till Anpassad tjänster.

Delade värdtjänster och Managed WordPress

TjänstBeskrivningTjänst inbegriper följande
Återställning av värdtjänsterEn återställning av värdtjänster är avsedd att återställa innehåll från ett delat värdtjänstpaket som har flyttats till ett nytt värdtjänstpaket eller att återställa ett befintligt värdtjänstpaket till ett tidigare datum.
Obs! Om du vill migrera en befintlig webbplats till ett nytt värdtjänstpaket kan du ta en titt på vår Webbplatsmigreringstjänst.

Web Hosting (cPanel), Windows-värdtjänster (Plesk), och Managed WordPress

 • Återställ ett borttaget delat värdtjänstpaket
 • Återställ ett befintligt delat värdtjänstpaket till ett tidigare datum

Mer information

 • Håller du på att flytta din webbplats? Ta en titt på vår Webbplatsmigreringstjänst för att hitta den rätta metoden som passar din situation.
 • Jämför webbvärdar och ta reda på varför GoDaddy är det perfekta valet för ditt företag.