Gå direkt till huvudinnehållet
Ring oss
Telefonnummer och tider
Hjälpcenter

Utforska våra hjälpresurser online

Hjälp

GoDaddy Hjälp

Meny över värdtjänster

Ibland behövs en erfaren serveradministratör till komplicerade uppgifter som att optimera databaser, konfigurera brandväggar eller flytta innehåll. Om du behöver hjälp vid sådana tillfällen har vi skapat många olika värdtjänster.

I listan Värdtjänster här nedanför finns mer detaljer om hjälp vi kan bidra med. Var och en av dessa tjänster går utöver den support vi erbjuder gratis i de flesta av våra produkter. Ring dessa supportteam för att få prisuppgifter om Värdtjänster:

Våra GoDaddy-experter finns här och kan hjälpa dig.

Obs! Om du inte ser det du behöver i listan kan vi kanske ändå hjälpa dig. Ring oss om du har en specialbegäran på tjänst.

Värdtjänster

Tjänstenamn Beskrivning tid
Avancerad prestandaanalys och säkerhetsgranskning Få en detaljerad analys av hur du kan finjustera servern för bästa prestanda.

För GoDaddy Linux VPS/Dedikerade servrar.

72 tim
Optimering av Apache Finjustera Apache-servern för bästa prestanda.

För GoDaddy Linux VPS/Dedikerade servrar.

72 tim
Programsupport Installera webbappar som WordPress, Joomla eller Drupal.

För VPS/Dedikerade servrar.

72 tim
Reparation av anslutningssträngar Få hjälp att reparera fel med anslutningssträngar.

För VPS/Dedikerade servrar.

72 tim
Innehålls- eller databasåterställning Återställ antingen ett värdtjänstkontos filer eller en databas från en tillgänglig säkerhetskopia.

För hanterade WordPress-bloggar.

72 tim
Innehållsmigrering Flytta innehållet från din webbplats från en värdtjänst/server till GoDaddy.

För VPS/dedikerade servrar, hanterade WordPress-bloggar.

7–10 dagar
Skript för säkerhetskopiering av databas Få hjälp med att konfigurera automatisk säkerhetskopiering av databaser.

För GoDaddy Linux VPS/Dedikerade servrar.

72 tim
Databas – hitta och ersätt Få hjälp med att uppdatera URL:er på din databas för att säkerställa att din webbplats länkar till rätt ställen.

För VPS/Dedikerade servrar.

72 tim
Databashantering Få hjälp med att importera, exportera, reparera, säkerhetskopiera eller återställa din databas.

För VPS/Dedikerade servrar.

72 tim
Granskning av diskutrymme Få en genomgång av ditt diskutrymme och rekommendationer på hur du kan frigöra utrymme.

För GoDaddy Linux VPS/Dedikerade servrar.

72 tim
DNS-inställning Konfigurera DNS för upp till tre domäner.

För GoDaddy Linux VPS/Dedikerade servrar.

72 tim
Säkerhetskopieringskonfiguration via Kontrollpanel (för en domän eller en hel server) Få hjälp med att konfigurera automatiska säkerhetskopieringar för en domän eller för en hel server.

För GoDaddy Linux VPS/Dedikerade servrar.

72 tim
Konfiguration av domännamn Konfigurera 3 (eller färre) domäner på din servers kontrollpanel.

För GoDaddy Linux VPS/Dedikerade servrar.

72 tim
E-postmigrering Se E-postuppgradering och Migreringsvägar.
Granskning av skräppost Identifiera problem med skräppost på din server.

För GoDaddy Linux VPS/Dedikerade servrar.

72 tim
Hitta och ersätt text i filer Ersätt en textsträng som ett domännamn, en absolut sökväg eller URL, i filerna på en webbplats.

För alla värdtjänst- och serverprodukter, däribland Hanterade WordPress-bloggar.

72 tim
Konfiguration av brandväggsregler (Linux) Lägg till eller ta bort brandväggsregler för programvaror för dina iptables.

För GoDaddy Linux VPS/Dedikerade servrar.

72 tim
Ändringar av .htaccess-fil Göra ändringar av .htaccess-filen på ditt Linux-värdtjänstkonto.

För hanterade WordPress-bloggar, VPS/dedikerade servrar.

72 tim
Intrångsskydd Konfigurera intrångsskydd för att hjälpa till att förhindra råstyrkeattacker och DDoS-attacker.

För GoDaddy Linux VPS/Dedikerade servrar.

72 tim
Memcached installerad Installera Memcached för att stötta cachning på din server.

För GoDaddy Linux VPS/Dedikerade servrar.

72 tim
Ändringar av my.cnf-fil Göra ändringar av en MySQL-konfigurationsfil.

För hanterade WordPress-bloggar, VPS/dedikerade servrar.

72 tim
Optimering av MySQL Optimera MySQL för bästa prestanda.

För GoDaddy Linux VPS/Dedikerade servrar.

72 tim
Granskning av behörigheter/ägarskap Felaktiga behörigheter kan påverka funktionaliteten på webbplatsen och göra den mindre säker. En genomgång av behörigheter kan säkerställa att webbplatsens funktioner fungerar ordentligt och säkert.

För GoDaddy Linux VPS/Dedikerade servrar.

72 tim
Förändringar i PHP-konfiguration Få hjälp med att finjustera dina PHP-inställningar så att dina program körs som du önskar.

För GoDaddy Linux VPS/Dedikerade servrar.

72 tim
PHP-modulinstallation Installera 3 moduler.

För GoDaddy Linux VPS/Dedikerade servrar.

72 tim
PHP-uppgradering Uppdatera PHP till den senaste versionen.

För GoDaddy Linux VPS / dedikerade servrar.

72 tim
Serverhärdning Få hjälp att inaktivera äldre versioner av TLS så att bara TLS 1.2 används.

För GoDaddy Linux VPS/Dedikerade servrar.

72 tim
Installation av SQL Server Express Installera SQL Server Express på din server.

För VPS/Dedikerade servrar.

72 tim
Ändringar av filen web.config Göra ändringar av en web.config-fil.

För Windows VPS/Dedikerade servrar.

72 tim
Konfiguration av Windows-brandvägg Konfigurera brandväggen för din Windows-server.

För Windows VPS/Dedikerade servrar.

72 tim