WordPress Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Hitta det aktiva WordPress-temat i en webbläsare

Om du inte kan logga in på WordPress och behöver kontrollera vilket tema som är aktivt på din webbplats kan du göra det från en webbläsare med kortkommandon.

OBS! Den här metoden fungerar endast om sidorna fungerar som de ska. Om webbplatsen visar ett fel kan du hitta det aktiva temat i databasen .
  1. Öppna din webbplats i en webbläsare med din chioce.
  2. Tryck på Ctrl + U för Windows (eller Command + Option + U för macOS) för att visa sidans källa.
  3. Tryck på Ctrl + F för Windows (eller Command + Option + F för macOS) och skriv sedan in teman i rutan som visas.
  4. Leta efter de markerade ordtemaerna i kodrader som börjar med link rel = 'stylesheet' . Dessa länkar är knutna till själva temat. I länken kommer temannamnet att vara efter / themes / . I det här exemplet är det två gånger .
    Aktivt WordPress-tema i en webbläsare

Mer information