Gå direkt till huvudinnehållet
Ring oss
Telefonnummer och tider
Hjälpcenter

Utforska våra hjälpresurser online

Hjälp

Windows-värdtjänster (Plesk) Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Fjärranslut till databaser i Windows-värdtjänster

Genom att fjärransluta till en databas kan du hantera den med verktyg som MySQL Workbench eller Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS) . Om du vill fjärransluta till en databas är här en lista över de inställningar du kan behöva.

Fält Vad man ska ange...
Värdnamn eller server Din databas värdnamn
Port MySQL : 3306
MS SQL : 1433
Användarnamn Databasanvändarens användarnamn
Lösenord Databasanvändarens lösenord
Databas Databasens namn

För att få specifik information för din databas, seVisa databasinformation för min Windows-värdtjänst .

OBS! Direkta databasanslutningar stödjer inte SSL-anslutningar.

Mer information