Hanterad WordPress Hjälp

CDN-bildindexering och Yoast SEO

För att säkerställa att bilder indexeras ordentligt av Google Search Console när du använder insticksprogrammet Yoast SEO och en CDN bör du lägga till ett litet kodfragment överst i functions.php-filen. Den koden kommer att göra att Yoast SEO kan generera webbplatsöversikten korrekt för din WordPress-webbplats.

 1. Ändra functions.php-filen genom att lägga till det här kodfragmentet överst i filen och byta ut example.com i båda URL:er med din egen.
  
  function wpseo_cdn_filter($uri) {
   return str_replace('https://www.example.com', 'https://secureservercdn.net/example.com/', $uri);
  }
  
  add_filter( 'wpseo_xml_sitemap_img_src', 'wpseo_cdn_filter' );
    
 2. Spara ändringarna.
 3. Gå till inställningar för Yoast SEO webbplatsöversikt och generera webbplatsöversikten på nytt.

Webbplatsöversikten kommer nu att använda CDN-URL för att referera bilderna. Efter den här ändringen kan det ta flera dagar för bilderna att omindexeras i din Google Search Console.

Nästa steg

Mer information