SSL-certifikat Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

CAA-postfel i certifikatutfärdaren

När du begär ett SSL-certifikat från GoDaddy kontrollerar vi DNS-domänen för en CAA-post (Certificate Authority Authorization) innan certifikatet utfärdas. Ibland, när den här CAA-kontrollen äger rum, kommer den att felaktigt även om det inte finns någon CAA-post på plats. När vi får ett fel finns det inget sätt för oss att avgöra om vi kan utfärda ett certifikat för den berörda domänen, eftersom det kan finnas CAA-poster som förbjuder utfärdande, men som inte är synliga på grund av felet.

Visat felUpplösning
Det finns en DNS CAA-post för domän (er) coolexample.com, vilket förbjuder utfärdandet av detta certifikat.Kontakta din DNS-leverantör för att ta bort CAA-posten. När detta är borta begär du certifikatet igen.
SERVFILDetta orsakas vanligtvis av ett avbrott i din auktoritativa namnserver. Låt din DNS-leverantör kontrollera att du har en SOA (start of Authority-post) konfigurerad på var och en av dina namnservrar. När detta har åtgärdats begär du certifikatet igen.

Mer information