SSL-certifikat Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Använda CAA-poster med ditt SSL-certifikat

En CAA-post (Certificate Authority Authorization) kan användas för att ange vilka certifikatutfärdare som får utfärda certifikat för dina domäner. CAA-poster skapar även aviseringsregler för när ett certifikat begärs av ett CA som inte är tillåtet av domänägaren.

CAA-postkontroll

När du begär ett SSL-certifikat från GoDaddy kontrollerar vi DNS-domänen för en CAA-post. Om det inte finns någon post fortsätter ditt certifikat genom utfärdandeprocessen. När du begär ett SSL-certifikat för en domän som har en CAA-post kommer GoDaddy att fortsätta med utfärdandet om GoDaddy är med i den. Om något annat än godaddy.com eller starfieldtech.com finns med i den posten kan vi inte utfärda certifikatet till dig. Certifikatet nekas och ett e-postmeddelande skickas automatiskt till begäranden och e-postadressen i CAA-posten.

Skapa en CAA-post

Du kan skapa en CAA-post med din DNS-värd för att begränsa vilka certifikatutfärdare som kan utfärda ett SSL-certifikat för dina domäner. För att göra det, kontakta din DNS-leverantör och låt dem lista antingen godaddy.com eller starfieldtech.com i CAA-posten.

Mer information