Hanterad WordPress e-handel Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Bifoga ett presentkort med ett enda syfte till produkterna

Du kan konfigurera produkter så att de använder angivna presentkort för engångsbruk för att kompensera 100% av produktens pris. Följ stegen nedan för att konfigurera en produkt som kan köpas med ett presentkort.

  1. Logga in på WordPress.
  2. Gå till Produkter och välj produkten i fråga.
  3. I fältet Inlösenpresentkort listar du de presentkortmallar som kunderna kan använda för att köpa den här produkten.
  4. Klicka på Uppdatera .

OBS!

• Tänk på att när du arbetar med ett presentkort för engångsbruk kommer presentkortet att kvittas med hela priset på den lösbara produkten , oavsett presentkortets produktvärde. Kontrollera att produktvärdet för ditt presentkort matchar värdet på inlösenprodukten!
• Vi rekommenderar att du ser till att ditt presentcertifikat för engångsbruk använder samma momsklass som de produkter det kan användas på, eftersom inlösen av ett presentkort med ett enda syfte kompenserar för 100% av produktpriset, inklusive moms.

Relaterade steg

Mer info