Hanterad WordPress Hjälp

Begränsningar för redigering av filer i Managed WordPress

Hackare älskar att utnyttja och vandalisera WordPress-webbplatser, vilket gör säkerheten högprioriterad för alla som använder WordPress. För att göra hanterade WordPress-konton så säkra som möjligt mot hackare har vi stränga säkerhetsorienterade begränsningar för hur filer kan redigeras.

Funktionen innebär att du endast kan redigera följande filer på hanterade WordPress-konton:

  • Filer i mappen /wp-content
  • wp-config.php
  • .htaccess
  • favicon.ico

Du kan också redigera kataloger eller filer som du själv laddar upp, som en .user.ini-fil.

Mer information