Hanterad WordPress e-handel Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Avslutande detaljer


Steg 7 i Konfigurera WooCommerce med hjälp av Onboarding Wizard -serien.


Sista sidan i inbyggnadsguiden som innehåller en bild som är öppen och en knapp för att lägga till produkter i nedre högra hörnet


Grattis! Du har slutfört inledningsguiden för din Hanterade WordPress-e-handelsbutik! Du är mycket nära att börja sälja dina produkter online.

Nedan hittar du några avancerade rekommendationer för några extra steg som du kan överväga att genomföra innan du startar din butik.

Se till att:

  1. Alla dina produkter har lagts till och konfigurerats korrekt.
  2. Du har konfigurerat en domän för din butik (om du inte redan har gjort det).
  3. Du har slutfört eventuella ändringar av varumärke eller utseende på din webbplats (t.ex. lägg till en logotyp, fyll i alla sidor som behövs osv.)
  4. Du har lagt in en testorder för att se till att din kundservice är optimerad och enkel att slutföra.
  5. Alla insticksprogram är uppdaterade.

Klicka på knappen Lägg till produkt längst ned i popup-fönstret för att omdirigeras till produktsidan för att börja skapa dina produkter.