|  Start
Hjälp

Gen 4 VPS och dedikerade servrar Hjälp

Avblockera portar som krävs för min Gen 4-server

Obligatoriskt: Du måste aktivera adminåtkomst för att följa anvisningarna.

För smidig användning av din Generation 4 VPS eller Dedikerad server måste du avblockera port 2224 enligt anvisningarna här. Om serverhändelser ”fastnar” för att port 2224 är blockerad följer du dessa anvisningar och försöker igen efter 15 minuter.

OBS! Det här förfarandet beskriver hur du avblockerar portar om du använder FirewallD, ett vanligt brandväggsverktyg som medföljer CentOS 7. Om du använder ett annat brandväggsverktyg kan du behöva ändra koden ovan.

 1. Anslut till servern via SSH. Läs mer på Anslut till min server med SSH (Secure Shell).
 2. Kör följande kommando:
  sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=2224/tcp
 3. Kör följande kommandon:
  sudo firewall-cmd --reload
  sudo firewall-cmd --list-ports
  Det andra av dessa två kommandon verifierar att porten är avblockerad.

Om Nydus

Nydus avser ett par ombudsapplikationer (nydus-ex och nydus-ex-api) som körs på din server och som kommunicerar med VPS-kontrollpanelen, och ger resursmätvärden samt utför serveråtgärder som du har begärt. Ombudet listas på port 2224.

Eftersom serverkontrollpanelen och uppgraderingarna är beroende av dessa applikationer hindras dessa funktioner om du blockerar port 2224 eller tar bort dessa applikationer från servern.

För att återställa Nydus-komponenterna måste du återställa från en säkerhetskopia som sparades innan du tog bort komponenterna. Om du inte har en sådan säkerhetskopia följer du stegen för att återskapa servern.

Mer information


Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.