Gen 4 VPS och dedikerade servrar Hjälp

Avblockera portar som krävs för min Gen 4-server

Obligatoriskt: Du måste aktivera adminåtkomst för att följa anvisningarna.

För smidig drift av din Generation 4-VPS eller dedikerade server är port 2224 öppen som standard när en server etableras. Om serverhändelser inte fullbordas för att port 2224 är blockerad avblockerar du porten och försöker igen efter 15 minuter.

 • För Windows-servrar avblockerar du porten med Windows Defender-brandväggen.
 • För Linux-servrar följer du stegen nedan för att använda firewallD för att avblockera portar på servern. Om du använder ett annat brandväggsverktyg kan du behöva ändra koden ovan.
 1. Anslut till servern via SSH. Läs mer på Anslut till min server med SSH (Secure Shell).
 2. Kör följande kommando:
  sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=2224/tcp
 3. Kör följande kommandon:
  sudo firewall-cmd --reload
  sudo firewall-cmd --list-ports
  Det andra av dessa två kommandon verifierar att porten är avblockerad.

Nydus och Port 2224

Nydus avser ett par ombudsapplikationer (nydus-ex och nydus-ex-api) som körs på din server och som kommunicerar med serverns kontrollpanel, och ger resursmätvärden samt utför serveråtgärder som du har begärt. Ombudet listas på port 2224.

Eftersom serverkontrollpanelen och uppgraderingarna är beroende av Nydus kommer blockering av port 2224 – eller borttagning av Nydus från servern – göra att dessa funktioner inte fungerar.

Om Nydus-komponenterna flyttas måste du återställa från en säkerhetskopia som sparades innan du tog bort komponenterna. Om du inte har en sådan säkerhetskopia följer du stegen för att återskapa servern.

Mer information