Gå direkt till huvudinnehållet

Kontohantering Hjälp

Ändra mitt telefonnummer för tvåstegsverifiering

För att ändra telefonnumret för tvåstegsverifiering måste du ta bort det befintliga telefonnumret och sedan lägga till det nya numret i ditt konto. Även om du har ändrat telefonnumret i kontoinställningarna för GoDaddy måste du uppdatera numret för 2SV.

Obligatoriskt: Om du inte har tillgång till enheten som användes när du konfigurerade tvåstegsverifieringen ska du läsa Stänga av tvåstegsverifiering och välja Jag har inte tillgång till enheten.

Steg 1: Ta bort det befintliga telefonnumret

  1. Gå till ditt GoDaddy Sidan Inloggning och PIN-kod.
  2. Du kan uppmanas att logga in. Om du har aktiverat 2SV ska du ange koden från din telefon eller Authenticator-appen, alternativt ange din säkerhetsnyckel.
  3. Under Tvåstegsverifiering väljer du Redigera.
  4. Välj Sms och sedan Ta bort.
  5. Välj Ta bort. Ett meddelande om att åtgärden har utförts visas och därefter inaktiveras 2SV omedelbart.

Steg 2: Lägg till det nya telefonnumret

  1. Gå till GoDaddy Inloggning och PIN-kod . Du kan uppmanas att logga in.
  2. Under Tvåstegsverifiering väljer du Lägg till verifiering.
  3. Välj Sms-meddelanden och sedan Nästa.
  4. Ange ditt nya telefonnummer och välj Nästa.
  5. Ange den 6-siffriga kod som vi sms:ar till dig (den fungerar i 20 minuter) och välj sedan Nästa. När vi har verifierat uppdateringarna visas ett meddelande om att åtgärden har utförts.

Mer information