Gå direkt till huvudinnehållet
Ring oss
Telefonnummer och tider
Hjälpcenter

Utforska våra hjälpresurser online

Hjälp

WordPress Hjälp

Ändra menyns utseende i WordPress

Utseendet på WordPress-menyer kan ändras genom att man uppdaterar CSS.

 1. Lägg till ett underordnat tema innan du ändrar ett Wordpress-tema.
 2. Logga in på WordPress.
 3. Gå till Utseende > Redigera.
 4. Ange önskade ändringar av CSS.
 5. Exempel: Det här är exempelkod för att ändra storlek på teckensnitt i en WordPress-meny:
    .primary-navigation {
      font-size: XXpx;
    }
  • XX är den nya teckensnittsstorleken på din meny.
  • ”px” står för pixel, eller bildpunkt.
 6. Klicka på Uppdatera fil.

Nu kommer dina ändringar att synas på hela webbplatsen.

Mer information