Hanterad WordPress Hjälp

Rensa din cache

Din Managed WordPress-plan har cachningsfunktioner som omfattar ett nätverk för innehållsleverans och objektcachning för att förbättra sidinläsningstiderna. Din cache kan behöva rensas i följande fall:

 • om du har gjort ändringar på din webbplats men du inte ser dessa ändringar på internet
 • Om du manuellt migrerar din webbplats i stället för att använda det inbyggda migreringsverktyget.
 • du har gjort manuella ändringar av filerna i din databas eller på WordPress-platsen utanför adminkontrollerna till exempel med en FTP-app eller phpMyAdmin.

Du kan rensa din cache på din Managed WordPress-plan på två sätt. Välj det sätt som är mest lämpligt för din situation.

I WordPress-kontrollpanelen

Om du har åtkomst till WordPress-kontrollpanelen följer du dessa steg för att rensa din cache.

 1. Logga in på WordPress.
 2. Längst upp på WordPress-kontrollpanelen väljer du GoDaddy Snabblänkar och sedan Töm cachen.
  välj GoDaddy Snabblänkar och sedan Töm cachen

Din cache har rensats!

Obs! Om du inte ser Rensa cache i WordPress-kontrollpanelen är det möjligt att du har tagit bort insticksprogrammet som behövs. Kontakta kundsupporten.

I GoDaddy-kontrollpanelen för värdtjänster

Om du inte har åtkomst till WordPress-kontrollpanelen följer du dessa steg för att rensa din cache.

 1. Gå till GoDaddy produktsida.
 2. På sidan Mina produkter väljer du Hantera alla bredvid Managed WordPress.
 3. Välj Inställningar i menyikon-menyn för den webbplats du vill rensa cachen för.

  välj inställningar
 4. På sidan Inställningar och i avsnittet Verktyg väljer du Rensa nu vid Rensa cache.
  välj rensa cache

Din cache har rensats!

Mer information