Microsoft 365 från GoDaddy Hjälp

Aktivera eller avaktivera flerfaktorautentisering

Multifaktorautentisering (MFA) förhindrar icke-auktoriserad åtkomst till ditt Microsoft 365-konto. MFA kräver en verifieringsmetod, till exempel en kod som skickas till dig via SMS, varje gång du loggar in på kontot. Om ditt lösenord någonsin komprometteras kan angriparna inte duplicera den här verifieringsmetoden och hindras från att få åtkomst till ditt konto.

Obs! Den här artikeln är till för Microsoft 365-kunder som vill konfigurera MFA för sina e-postkonton. Om du vill lägga till 2-stegsverifiering till ditt GoDaddy-konto ska du läsa den här artikeln istället.

Obligatoriskt:Du måste ha administratörsbehörighet för att kunna ändra MFA-inställningar. Det finns mer information i administratörsroller från Microsoft.

Aktivera och framtvinga flerfaktorautentisering

Aktivera MFA för att kräva att användare använder en verifieringsmetod för inloggning när de loggar in på sina konton.

 1. Logga in till Outlook på webben med din Microsoft 365-e-postadress och lösenord.
 2. När du är inloggad går du till sidan multifaktorautentisering.
  Obs! Om du inte är administratör men försöker att få åtkomst till sidan kommer du att se felmeddelandet ”Du har inte rätt behörighet för att få åtkomst till den här sidan”.
 3. Aktivera MFA för en viss användare genom att markera kryssrutan bredvid användarens visningsnamn. Du kan välja fler än en användare.
  Markera kryssrutan till vänster om användarens e-postadress
 4. Längst till höger på sidan, under snabbsteg, väljer du Aktivera.
  Under snabbstegen aktiverar och hanterar du alternativen för användarinställningar
 5. I bekräftelserutan väljer du aktivera flerfaktorautentisering och därefter stäng. MFA aktiveras för den valda användaren/användarna.
 6. Markera kryssrutan för samma användare. Under snabbsteg väljer du Tvinga.
  Under snabbstegen Avaktivera, Tvinga och Hantera alternativ för användarinställningar
 7. Välj framtvinga multifaktorautentisering och välj sedan stäng. MFA kommer att framtvingas för valda användare.
 8. Konfigurera en autentiseringsmetod för inloggning för varje användare som har framtvingad MFA (du kan skicka instruktioner till respektive användare om du inte har åtkomst till deras konton):
  1. Logga ut från Outlook på webben.
  2. Logga in på sidan för Säkerhetsinformation. Om du ser ett meddelande om att mer information krävs ska du välja Nästa.
  3. Konfigurera en inloggningsmetod. Du kan använda den här artikeln för att få stegvisa anvisningar.
 9. När du har aktiverat MFA får du ett applösenord för e-postklienter som använder basautentisering. Skriv ner det, och välj sedan Klar.

Nu kan du fortsätta! MFA har aktiverats och framtvingats för alla valda användare. Vi rekommenderar att du lägger till ytterligare en inloggningsmetod i det fall du förlorar åtkomst till den primära verifieringsmetoden.

Avaktivera flerfaktorautentisering

Inaktivera MFA om du vill att de valda användarna inte längre ska behöva använda en verifieringsmetod. När MFA har inaktiverats behöver användare endast använda sina e-postadresser och sina lösenord för att logga in.

 1. Logga in till Outlook på webben med din Microsoft 365-e-postadress och lösenord.
 2. När du är inloggad går du till sidan flerfaktorautentisering.
 3. Inaktivera MFA för en viss användare genom att markera kryssrutan bredvid användarens visningsnamn. Du kan välja fler än en användare.
  Markera kryssrutan till vänster om användarens e-postadress
 4. Längst till höger på sidan, under snabbsteg, väljer du Inaktivera.
  Under snabbstegen Aktivera och Hantera alternativ för användarinställningar
 5. I bekräftelserutan väljer du Ja och därefter stäng. MFA inaktiveras för den valda användaren/användarna.

Relaterade steg

Mer information