Microsoft 365 från GoDaddy Hjälp

Aktivera eller avaktivera flerfaktorautentisering

Multifaktorautentisering (MFA) förhindrar icke-auktoriserad åtkomst till ditt Microsoft 365-konto. MFA kräver en verifieringsmetod, till exempel en kod som skickas till dig via SMS, varje gång du loggar in på kontot. Om ditt lösenord någonsin komprometteras kan angriparna inte duplicera den här verifieringsmetoden och hindras från att få åtkomst till ditt konto.


Obligatoriskt:Du måste ha administratörsbehörighet för att kunna ändra MFA-inställningar. Det finns mer information i administratörsroller från Microsoft.

Aktivera och framtvinga flerfaktorautentisering

Aktivera MFA för att kräva att användare använder en verifieringsmetod för inloggning när de loggar in på sina konton.

 1. Logga in till Outlook på webben med din Microsoft 365-e-postadress och lösenord.
 2. När du är inloggad går du till sidan flerfaktorautentisering.

  Obs! Om du inte är administratör men försöker få åtkomst till sidan kommer du att få felmeddelandet ”Du har inte rätt behörighet för att få åtkomst till den här sidan”.

 3. Aktivera MFA för en viss användare genom att markera kryssrutan bredvid användarens visningsnamn. Du kan markera fler än en användare. snabbsteg visas till höger.
  Markera kryssrutan till vänster om användarens e-postadress
 4. Välj Aktivera.
  Under snabbstegen aktiverar du och hanterar alternativen för användarinställningar
 5. I bekräftelserutan väljer du aktivera flerfaktorautentisering och därefter stäng. MFA aktiveras för den valda användaren/användarna.
 6. Markera kryssrutan för samma användare. Under snabbsteg väljer du Tvinga.
  Under snabbstegen Avaktivera, Tvinga och Hantera alternativ för användarinställningar
 7. Logga ut och logga sedan in till Outlook på webben med e-postkontot där MFA har aktiverats. Ange ett telefonnummer som MFA-metod och välj sedan Nästa.
 8. När du har aktiverat MFA får du ett applösenord för e-postklienter som använder basautentisering, som Outlook 2010. Skriv ner det, och välj sedan Klar.

Nu kan du fortsätta! MFA har aktiverats och framtvingats för alla användare. Vi rekommenderar att du lägger till en inloggningsmetod i det fall du förlorar åtkomst till den primära verifieringsmetoden.

Avaktivera flerfaktorautentisering

Inaktivera MFA om du vill att de valda användarna inte längre ska behöva använda en verifieringsmetod. När MFA har inaktiverats behöver användare endast använda sina e-postadresser och sina lösenord för att logga in.

 1. Logga in till Outlook på webben med din Microsoft 365-e-postadress och lösenord. Om du inte har åtkomst till inloggningsmetoden ska du först återställa din MFA.
 2. När du är inloggad går du till sidan flerfaktorautentisering.
 3. Inaktivera MFA för en viss användare genom att markera kryssrutan bredvid användarens visningsnamn. Du kan markera fler än en användare. snabbsteg visas till höger.
  Markera kryssrutan till vänster om användarens e-postadress
 4. Välj Inaktivera.
  Under snabbstegen Aktivera och Hantera alternativ för användarinställningar
 5. I bekräftelserutan väljer du Ja och därefter stäng. MFA inaktiveras för den valda användaren/användarna.

Relaterade steg

Mer information