Microsoft 365 från GoDaddy Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Aktivera eller inaktivera säkerhetsinställningar

Som administratör kan du aktivera säkerhetsinställningar för att skydda din organisation från nätfiske och identitetsrelaterade attacker. Säkerhetsinställningar säkerställer en grundläggande säkerhetsnivå, vilket kräver att alla administratörer och användare konfigurerar en inloggningsmetod för multifaktorautentisering eller MFA. Det här skyddade lagret kan förhindra att ditt konto komprometteras.


Välj lämplig flik baserat på om du är administratör och GoDaddy-kontoägare eller administratör men inte kontoägare.

De här stegen gäller administratörer som även äger GoDaddy-kontot.

 1. Logga in på E-post och Office-kontrollpanelen (använd ditt GoDaddy-användarnamn och -lösenord).
 2. Välj Microsoft 365 Admin längst till vänster och sedan Säkerhetsinställningar .
  Administratörsmenyn för Microsoft 365 i E-post och Office-instrumentpanelen med säkerhetsinställningar markerade.
 3. Under Skydda din e-post med säkerhetsinställningar väljer du Hantera .
 4. Välj Fortsätt .
  hantera säkerhetsinställningar modal med fortsätt markerad
 5. Sök efter ett domännamn i din organisation.
  • Om det finns länkade domäner i din organisation väljer du Se lista över domäner i den här organisationen för att se vilka domäner som påverkas av ändringar av säkerhetsinställningarna.
  exempel på domännamn med aktivera växling för standardinställningar
 6. Aktivera eller inaktivera säkerhetsinställningar genom att aktivera (visas grönt) eller stänga av reglaget Aktivera standardinställningar och sedan välja Spara .

Du får se en bekräftelse på att säkerhetsinställningarna har aktiverats eller inaktiverats.

Obligatoriskt: Microsoft håller på att avveckla Basic-autentisering, en föråldrad metod för att ansluta Microsoft 365-konton med e-postklienter. Se till att dina användare har e-postklienter med modern autentisering, som Outlook 2016 eller senare och Apple Mail, efter att du har aktiverat säkerhetsinställningar. De senaste versionerna av de flesta e-postklienter har redan stöd för det.

De här stegen gäller administratörer som inte är GoDaddy-kontoägare.

Varning: Följ dessa steg noggrant. Om du gör ändringar i Microsoft Entra-administratörscenter utanför de här stegen kan det orsaka problem som vår GoDaddy-guider kanske inte kan hjälpa dig att fixa problemet. Se vårt supportförklaring .
 1. Logga in på Microsoft Entra-admincenter . Använd din Microsoft 365-e-postadress och ditt lösenord (ditt användarnamn och lösenord för GoDaddy fungerar inte här).
 2. Sök efter egenskaper för hyresgäster och välj sedan den bland resultaten.
  Sökfältet med angivna klientegenskaper.
 3. Välj Hantera säkerhetsinställningar . Ett fönster öppnas längst till höger.
  Längst ner på sidan, Hantera säkerhetsinställningar
 4. Under Säkerhetsinställningar väljer du Aktiverad eller Inaktiverad .
  Listrutan för säkerhetsinställningar.
 5. Välj Spara . Du får se en bekräftelse på att säkerhetsinställningarna har aktiverats eller inaktiverats.
Obligatoriskt: Microsoft håller på att avveckla Basic-autentisering, en föråldrad metod för att ansluta Microsoft 365-konton med e-postklienter. Se till att dina användare har e-postklienter med modern autentisering, som Outlook 2016 eller senare och Apple Mail, efter att du har aktiverat säkerhetsinställningar. De senaste versionerna av de flesta e-postklienter har redan stöd för det.

Jag har klassiska policyer aktiverade

Om du ser ett felmeddelande om att du har aktiverat Classic-principer måste du inaktivera dem innan du kan aktivera säkerhetsinställningarna (om detta inte gäller dig, gå vidare till nästa avsnitt).

 1. Gå till sidan Klassiska policyer (eller i sökfältet längst upp i Microsoft Entra-admincenter, ange och välj Azure AD villkorlig åtkomst och välj sedan Klassiska principer ).
 2. Välj policyn och välj sedan Inaktivera högst upp på sidan.
 3. Upprepa efter behov för att inaktivera alla aktiverade policyer.

Ställ in din flerfaktorautentiseringsmetod

Grattis! Om du har aktiverat säkerhetsinställningarna har du tagit ett viktigt steg för att säkra dina e-postkonton. Men vi är inte klara än - du måste ställa in MFA-inloggningsmetoden som används för att verifiera din identitet när du loggar in på ditt konto. Både administratörer och användare måste slutföra nästa steg.

Nästa steg

Mer information