|  Start
Hjälp

Domäner Hjälp

About .us Domains

The .us country-code top-level domain name (ccTLD) is an extension that represents the United States.

Domännamn kan innehålla upp till 63 tecken och måste innehålla minst tre tecken. Namnen kan innehålla bokstäver (a–ö), siffror (0–9) och bindestreck (utom som det första, sista, tredje eller fjärde tecknet i domännamnet). Du kan inte registrera domännamn med specialtecken som till exempel & och #.

Funktioner Tillgänglighet
Vem kan registrera? Uppgifter nedan1
Registreringslängd 1 - 10 år
Förnyelselängd 1 - 10 år
Begränsningar på förnyelser Uppgifter nedan2
Namnserverkrav Ingen
Överföringar till GoDaddy Stöds
Överföringar till någon annan Stöds
Privat registrering Stöds inte
Skyddad registrering Stöds inte
Bevakningar Stöds inte
Volymregistrering Stöds
Kontoändring Stöds
Kontaktuppdateringar Stöds
IDN:er Stöds inte
Utgång/inlösen Kontakta kundsupport
Policy beträffande återbetalning See below3
Register Neustar

Information

1 Registreringskrav

The U.S. Nexus Requirement ensures that only individuals or organizations that have a substantive connection to the United States can register .us domain names. To qualify for a .us domain name, you must be meet one of the 3 below requirements :

  • A natural person (i) who is a citizen or permanent resident of the United States of America or any of its possessions or territories, or (ii) whose primary place of domicile is in the United States of America or any of its possessions.
  • An entity or organization that is (i) incorporated within one of the fifty (50) U.S. states, the District of Columbia, or any of the United States possessions or territories or (ii) organized or otherwise constituted under the laws of a state of the United States of America, the District of Columbia, or any of its possessions or territories.
  • En enhet eller organisation (inklusive federal, statlig eller lokal myndighet i USA, eller en politisk underavdelning däri) som har en bona fide närvaro i USA.

2 Förnyelserestriktioner

Ditt domännamn med ändelsen .us förnyas före dess utgångsdatum. Förnyelsedatumet beror på om domännamnet förnyas automatiskt eller om du förnyar det manuellt. Vi försöker automatiskt förnya det första dagen i månaden före utgångsdatumet för domännamnet. Om förnyelseförsöket misslyckas försöker vi automatiskt förnya det på månadens 10:e dag och på nytt på månadens 20:e dag.

Om vi inte kan förnya domännamnet automatiskt och du inte förnyar det manuellt senast på månadens 20:e dag måste den lösas in. Det kan tillkomma en avgift för inlösen. Se Förnya min utgångna domän för anvisningar om inlösen.

Till exempel: Ditt domännamn med ändelsen .us upphör den 10 oktober. Om domännamnet inte förnyas automatiskt går det att förnya manuellt senast 20 september. För automatiska förnyelser försöker vi förnya domännamnet 1 september, 10 september och 20 september.

3 Refund policy

Mer information om återbetalningar finns på sidan för FÖRETAGS_NAMNs återbetalningspolicy. De flesta domäner följer standardvillkoren, men vissa domäner har undantag eller saknar helt möjlighet för återbetalning. Läs mer under BÅDA för följande kategorier:

  • Produkter med specialvillkor för återbetalning (läs under Registrering/förnyelse av domännamn)
  • Produkter som inte är berättigade till återbetalning

Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.