Hanterad WordPress e-handel Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Visa tidszoner för WooCommerce-bokningar

Lär dig hur du visar tidszoner för kunder med bokningsbara produkter med WooCommerce Bookings.

Obligatoriskt: WooCommerce-bokningar är ett premium-WooCommerce-tillägg som ingår i WordPress e-handelshotell eller som ett fristående köp.
  1. Logga in på WordPress.
  2. Navigera till Bokningar > Inställningar > Tidszoner .
  3. Fältet Aktivera tidszonberäkning för fält: Aktivera den här funktionen om du vill att e-postmeddelanden för bokningar och andra automatiska händelser ska utlösas med hjälp av webbplatsens konfigurerade tidszon. Om detta är inaktiverat kommer händelser att utlösas med användning av UTC-tid.
  4. Välj Tidszon : "Visa besökares lokala tid" eller "Visa din lokala WordPress-inställningar".
  5. Välj Startdag för Kalender : 'Ställ in startdag från besökarens språk' eller 'Ställ in startdag från WordPress-inställningarna'.
    • Om du använder WordPress-inställningar hämtas startdagen från Instrumentpanel > Inställningar > Allmänt > Veckan börjar på.
  6. Spara ändringar.

OBS! Tidszoner påverkar endast bokningsbara produkter där bokningstiden är konfigurerad till antingen minuter eller timmar. För bokningsbara produkter som är inställda på dagar eller månader används webbplatsens konfigurerade tidszon istället.

Relaterade steg

Mer information