Hanterad WordPress e-handel Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Konfigurera butiks tillgänglighetsregler för WooCommerce-bokningar

Lär dig hur du tillämpar globala tillgänglighetsregler för bokningsbara produkter i din butik. Observera att reglerna gäller alla bokningsbara produkter.

Att konfigurera globala tillgänglighetsregler för butiker skulle vara användbart om:

  • Din butik har angivna tillgänglighetstider.
  • Du måste blockera ett specifikt datumintervall för alla produkter.
  • Din butik har endast tillgänglighet under specifika årstider.
Obligatoriskt: WooCommerce-bokningar är ett premium-WooCommerce-tillägg som ingår i WordPress e-handelshotell eller som ett fristående köp.
  1. Logga in på WordPress.
  2. Navigera till Bokningar > Inställningar > Butikstillgänglighet .
  3. Välj Lägg till intervall för att lägga till rader i tabellen.
  4. Ange regler i rullgardinsmenyerna. Välj alternativ från: Områdestyp, Område, Oavsett om det kan bokas eller inte, Titel, Prioritet.
  5. Spara ändringar.

OBS! Varje tidsblock måste anges antingen som bokningsbart eller inte.

Relaterade steg

Mer information