Windows-värdtjänster (Plesk) Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Visa min phpinfo-sida

På din phpinfo-sida kan du se viktig information om ditt värdtjänstkonto, t.ex. konfigurationsinställningar och tillgängliga variabler. Och du kan använda den för att felsöka problem. I ditt Plesk-konto för delade värdtjänster kan du visa PHP-informationssidan utan att lägga upp ett phpinfo-skript.

  1. Logga in på ditt GoDaddy-konto och öppna produkten. (Behöver du hjälp med att öppna din produkt?)
  2. Klicka på Plesk Admin .
  3. Klicka på PHP-inställningar under domännamnet du redigerar.
    klicka på php-inställningar

    OBS! Om du inte ser PHP-inställningar klickar du på alternativet för VISA MER .

  4. Klicka på Visa phpinfo () -sidan för att visa sidan i en ny webbläsarflik.
    visa sidan phpinfo ()

Mer information