Hanterad WordPress Hjälp

Visa min IP-adress

Om du måste peka din domän till din Managed WordPress-webbplats eller ansluta den till en FTP-klient måste du ha din webbplats IP-adress. Så här hittar du IP-adressen:

 1. Gå till GoDaddy produktsida.
 2. Gå till sidan Mina produkter och välj Hantera alla bredvid Managed WordPress.
 3. För den webbplats du vill använda väljer du Inställningar från Menyikon menyn.

  Välj Inställningar
 4. På fliken Inställningar under Produktionswebbplats väljer du Visa mer.
  Välj Visa mer för att utöka listan
 5. Leta upp IP-adress och välj sedan Kopiera.
  Välj Kopiera

Mer information

 • Om du har en domän i ett annat GoDaddy-konto som du vill peka mot ditt Managed WordPress-konto kan du ändra din A-post till den här IP-adressen.