Gå direkt till huvudinnehållet

Hanterad WordPress e-handel Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Välj ett startordernummer

Med inbyggda sekventiella ordernummer till Managed WordPress Ecommerce kan du ändra startordernumret och styra dess längd.

Om startordernumret

Startordernumret är startnumret för eventuella nya beställningar (detta påverkar inte befintliga beställningar). Detta kan användas för att starta ordernumrering vid en godtycklig punkt, så länge du väljer ett startnummer som är högre än nuvarande högsta ordernummer.

Du kan även använda det för att flytta fram beställningsnumret i en butik med befintliga beställningar. Till exempel, om det nuvarande högsta beställningsnumret är 24 kan du ange startordernumret till 500 och nästa beställning görs: 500, 501, 502, etc.

Som standard blir ditt startordernummer 1 eller ditt högsta befintliga ordernummer och visas i rutan Ordernummerformat.

  1. Logga in på WordPress.
  2. Navigera till WooCommerce > Inställningar > Beställningar .
  3. I rutan Ordernummerformat ändrar du numret så att det önskas som basorder.

    OBS! Om du vill kontrollera längden på ordernumret kan du lägga till ledande nollor framför numret. Om du till exempel vill ha fyrsiffriga beställningsnummer skulle ditt startnummer vara 0001.

Mer information