Hanterad WordPress e-handel Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Lägg till ett prefix eller suffix i mina beställningsnummer

Du kan lägga till ett prefix eller suffix i beställningsnumren på din Managed WordPress Ecommerce-webbplats. Prefix och suffix kan vara statiska värden eller dynamiska datum. Detta kan vara till hjälp för att kategorisera dina beställningar i flera butiker eller baserat på det datum du har lagt.

  1. Logga in på WordPress.
  2. Navigera till WooCommerce > Inställningar > Beställningar .
  3. Ange ett valfritt prefix eller suffix i de tillgängliga fälten med platshållarvärdet i tabellen nedan.
  4. Ange ett startordernummer. Detta kan formateras som ett numeriskt startnummer (t.ex. 4) eller med ledande nollor (t.ex. 0004) för att ange en längd.
PlatshållarvärdeUtgång
{D}Månadens dag utan ledande nollor
{DD}Månadsdag, två siffror med ledande nollor
{M}Numerisk representation av en månad, utan ledande nollor
{MM}Numerisk representation av en månad, med ledande nollor
{YY}En tvåsiffrig representation av ett år
{YYYY}En full numerisk återgivning av ett år, fyra siffror
{H}24-timmarsformat på en timme utan ledande nollor
{HH}24-timmarsformat på en timme med ledande nollor
{N}Protokoll med ledande nollor
{S}Sekunder, med nollpunkten

Mer information