|  Start
Hjälp

GoDaddy Hjälp

Vad ska jag göra om jag råkar ut för ett internt serverfel?

Felmeddelande:

Internt serverfel

Servern råkade ut för ett internt fel eller en felkonfiguration och det gick inte att slutföra din begäran.

Kontakta serveradministratören, support@supportwebsite.com, och tala om för dem vilken tid felet inträffade och andra uppgifter som kan ha bidragit till felet.

Det kan finnas mer information om felet i serverns fellogg.

Apache/1.3.33 Server på mydomain.com Port 80

Orsak

Det här felet kan ha flera orsaker, men troligen beror det på en skadad .htaccess-fil. Kontrollera om det finns en fil med namnet .htaccess i den katalog där felet uppstår eller i någon överordnad katalog. I så fall byter du tillfälligt namn på filen .htaccess och uppdaterar sidan. Om felet inte visas igen är filen .htaccess orsak till problemet. Reparera den skadade filen eller låt den vara inaktiverad.

Om du råkar ut för fler fel efter att du ändrat .htaccess-filens namn återställer du namnet och provar med att återställa den från en säkerhetskopia.

Oftast orsakas .htaccess-problem av försök att skriva över PHP-inställningar, uppladdningar i binärt format eller behörighetsproblem.

Lösning

Se till att du laddar upp .htaccess-filer i ASCII-läge

Ange 644 som behörighet, så att den kan användas av servern, men inte kan läsas av en webbläsare.

Om du försöker ändra PHP-inställningarna ser du till att du gör dessa i PHP-initieringsfilen.

Mer information finns i:


Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.