Linux-värdtjänster (cPanel) Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Vad är min webbplats rotkatalog i mitt Linux-värdtjänstkonto?

Rotkatalogen för din webbplats innehåller innehållet som laddas när besökare skriver ditt domännamn i en webbläsare. Du måste till exempel lägga din indexfil i webbplatsens rotkatalog så att besökare kan se din webbplats. Webbplatsrelaterade program kan också behöva känna till din webbplats rotkatalog.

För ditt primära domännamn är webbplatsens rotkatalog / public_html .

För tilläggsdomäner och underdomännamn följer du dessa steg för att hitta rotkatalogen:

  1. Gå till ditt GoDaddy produktsida.
  2. Under Värdtjänster väljer du Hantera bredvid det Linux-värdkonto du vill använda.
    välj hantera
  3. I kontoDashBoard väljer cPanel Admin.
  4. På cPanels startsida, i avsnittet Domäner , väljer du antingen Underdomäner eller Tilläggsdomäner .
  5. I Ändra Addon domän eller Ändra en underdomän avsnitt visas rotkatalogen under Document Root.

Mer information