|  Start
Hjälp

Gen 4 VPS och dedikerade servrar Hjälp

Use the Recovery Console for my Gen 4 VPS

Use the Recovery Console to regain access to your Generation 4 VPS if you've been inadvertently locked out by a new firewall or iptables rule. You need to know your server username and password to connect to your server via SSH or Remote Desktop (RDC).

Required: If port 2224 is blocked, you can't access the Recovery Console. Here's how to unblock that port.
  1. Log in to your GoDaddy account. (Need help logging in?)
  2. In your My Products page, click Servers, and next to the Generation 4 VPS you want to use, click Manage.
  3. In the top left corner of the account Dashboard, select Recovery Console.
    click recovery console
  4. Press Enter. You can now log into your server to make changes.

More info


Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.