GoDaddy Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Skapa rubriker i WordPress

Rubriker är viktiga för att både uppmärksamma viss text genom att öka storleken och djärvheten samt förbättra SEO. Om du vill konfigurera en rubrik måste du skapa eller redigera ett befintligt inlägg eller sida.

  1. Logga in på WordPress.
  2. Redigera inlägget eller sidan där du vill lägga till en rubrik.
  3. Markera texten du vill ändra till en rubrik.
  4. Använd rullgardinsmenyn i verktygsfältet för textrutor för att välja den rubrikstil du vill använda.

    OBS! Om du inte ser den här listrutan kan du ha ett insticksprogram eller tema som har ändrat hur det ser ut och måste läsa dokumentationen för det insticksprogrammet eller temat.

  5. Välj Publicera eller Uppdatera när du är klar med ändringarna.

När du har sparat ändringarna har du lagt till rubriker på din WordPress-sida eller ditt inlägg.

Mer information

  • Lär dig mer om att arbeta med sidor och inlägg i WordPress.