Hanterad WordPress e-handel Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Skapa gratis fraktkuponger

Följande ger dig anvisningar om hur du skapar gratis fraktkoder, som kunder kan ange vid beställning för en beställning.

  1. Logga in på WordPress.
  2. OBS! Om det här är första gången du skapar en ny kupong ska du se till att du aktiverar kuponger i WooCommerce > Allmänna inställningar innan du börjar.

  3. Navigera till WooCommerce > Kuponger .
  4. Klicka på Lägg till kupong .
  5. Välj alternativet Tillåt gratis frakt.
  6. Klicka på Publicera.
  7. Navigera till alternativet Gratis frakt du precis har skapat
  8. Välj listrutan och välj sedan alternativet för En giltig kupong för gratis frakt.
  9. Klicka på Spara ändringar.

Mer information