Hanterad WordPress e-handel Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Konfigurera gratis frakt

För att kunna erbjuda gratis frakt till dina kunder måste du lägga till det som ett alternativ i en fraktzon.

 1. Logga in på WordPress.
 2. Navigera till WooCommerce > Inställningar > Frakt.
 3. Klicka på Redigera .
  gratis fraktzon redigera
 4. Klicka på Lägg till fraktmetod så öppnas en popup-meny.
 5. Välj alternativet Gratis frakt i listrutan och klicka på Lägg till fraktmetod .
 6. När du har lagt till din kostnadsfria fraktmetod klickar du på Redigera .
  gratis fraktmetod redigera
 7. Välj önskade specifika krav i listrutan Gratis frakt krävs .
  • Ej tillämpligt - Gratis frakt är tillgängligt utan krav.
  • En giltig kupong för gratis frakt - En kupong krävs för att få gratis frakt.
  • Ett minsta beställningsbelopp - Ett minsta köpebelopp måste beställas för att få gratis frakt.
  • Ett minsta beställningsbelopp ELLER en kupong - En kund kan använda antingen en kupong eller ett minsta beställningsbelopp för att få gratis frakt.
  • Ett minsta beställningsbelopp OCH en kupong - kunden måste ha både en kupong och ett minsta beställningsbelopp för att få gratis frakt.
  • OBS! Om du har valt alternativet Minsta orderbelopp finns det ytterligare några alternativ att konfigurera.

 8. Inkludera det minsta möjliga belopp .
 9. Välj om minimikravet ska tillämpas före eller efter kupongrabatter.
 10. Klicka på Spara ändringar.

Mer information