Hanterad WordPress e-handel Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Skapa ett anpassat XML-exportformat

Skapa ett anpassat XML-exportformat för dina beställningar, kunder eller kuponger.

Obligatoriskt: Kund- / beställnings- / kupongexport är ett premium-WooCommerce-tillägg som ingår i WordPress e-handelshotell eller som ett fristående köp.

 1. Logga in på WordPress.
 2. Gå till WooCommerce > Export > Anpassade format .
 3. Välj den exporttyp du vill skapa - Beställningar , Kunder eller Kuponger .
 4. Klicka på Lägg till nytt XML-format .
 5. Välj ett befintligt format som ska användas som startpunkt för ditt anpassade format och klicka på Ladda , eller klicka på X för att starta från grunden.
 6. Uppdatera formatalternativen:
  • Namn : Ange ett internt namn för ditt exportformat.
  • Indrag utdata : Gör det möjligt att vackert skriva ut XML-utdata med indrag, vilket är användbart om en människa läser filen men annars inte behöver.
  • Inkludera alla meta : Välj om alla meta ska inkluderas i exporten. Klicka här för att lära dig mer om att lägga till meta i export.
 7. Uppdatera kolumnmappningen för att avgöra vilka fält som ska visas vid exporten.
 8. Klicka på Spara.

Mer info