Hanterad WordPress e-handel Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Exportera data med WooCommerce Kund- / beställnings- / kupong CSV Export-tillägg

I följande länkar hittar du information om hur man exporterar data manuellt, automatiskt eller hur man skapar anpassade format.

OBS! För att följa anvisningarna nedan, se till att insticksprogrammet är installerat och aktiverat genom att navigera på WooCommerce och under Tillägg , välj Aktivera .

Exportera data manuellt

För att exportera data manuellt kan du använda insticksprogrammet WooCommerce Kund / beställning / kupong CSV-export. Det här avsnittet innehåller mer information om massexport av data från beställningar och användare.

Tillbaka till början .

Exportera data automatiskt

Det är möjligt att automatisera exporten av kund- eller beställningsfiler regelbundet genom att skapa en eller flera automatiska exporter. Det här avsnittet förklarar hur du konfigurerar en automatisk export, skapar exportscheman och skickar export via FTP, HTTP POST, E-post och lokalt.

Tillbaka till början .

Exportera format

Kunder, beställningar och kuponger kan exporteras med ett av de fördefinierade formaten, eller flera anpassade exportformat kan skapas för manuell eller automatisk export. I det här avsnittet används de fördefinierade mallarna och anvisningar om hur du skapar ett eget, anpassat format och visar exempel på CSV- och XML-format.

Tillbaka till början .

Mer info