|  Start
Hjälp

Hemsidor+ Marknadsföring Hjälp

Redigera foto

Med fotoredigeringsverktyget kan du beskära eller rotera bilder. Originalfotot ändras inte, vilket innebär att du kan återställa beskärning eller rotering senare, utan att bilden påverkats.

 1. Logga in på ditt GoDaddy-konto och öppna din produkt. (Behöver du hjälp med att öppna din produkt?)
 2. Klicka på Redigera/Redigera webbplats.
 3. Klicka på valfritt avsnitt som innehåller bilder.
  • Om du klickar på avsnittet Rubrik, klicka på Omslagsbild i Rubrik-panelen.
   klicka på omslagsbild
  • Om du klickar på avsnittet Om klickar du på gruppen med bilden som du vill redigera. Klicka sedan på Bild i nästa panel som visas.
   klicka på Om bild
 4. Dra reglaget för att anpassa hur bilden ska beskäras. Klicka och dra på bilden inuti fönstret för att flytta på beskärningen.
  justera zoom
 5. OBS! Flytta den gröna fokuspunkten till valfri bild av fotot som du vill vara säker inte ska gå förlorad om enhetens skärm inte stämmer överens med bildens dimensioner.
  justera fokuspunkt

 6. Klicka på den böjda pilen uppe till höger om du vill rotera en bild. För varje klickning roteras bilden 90 grader medurs. Upprepa enligt behov.
  rotera bild
 7. Dina ändringar sparas automatiskt. När du är färdig klickar du på Förhandsgranska för att se resultatet och om du vill kan du köpa en ny domän eller använda en annan av dina domäner.
 8. När du är redo att publicera ändringarna klickar du på Publicera webbplats eller Publicera.

Nästa steg

Mer information


Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.