Domäner Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Redigera en domänprofil

Redigera inställningarna för dina domänprofiler för att ändra specifik information. Alla ändringar du gör i en profil kommer automatiskt att tillämpas på alla domäner som för närvarande är tilldelade den profilen.

 1. Logga in på din GoDaddy- domänportfölj . (Behöver du hjälp med att logga in? Hitta ditt användarnamn eller lösenord .)
 2. Välj profilen ikonen ovanför din domänlista, välj den profil du vill redigera och välj sedan Redigera profil .
  välj redigera profil
 3. Anpassa inställningarna för din profil. Om du väljer Ej specificerat ändras inte inställningarna för domäner som använder den här profilen och de behåller de aktuella inställningarna.
  • Standardinställningar för domän : Välj standardinställningar för automatisk förnyelse och domänlås.
  • Kontaktinformation : Ange den kontaktinformation som ska tillämpas på domäner som tilldelats den här profilen.
  • Namnservrar : Välj om du vill använda GoDaddy-namnservrar eller ange anpassade tredjepartsnamnservrar.
  • Vidarebefordran : Ställ in domänomdirigering för att omdirigera besökare till en annan webbplats.
 4. Välj Spara för att tillämpa ändringarna. Alla domäner som för närvarande är tilldelade till den här profilen uppdateras automatiskt till de nya inställningarna.

Relaterade steg

Mer information